Transparència

Els c onvenis de col·laboració de la Fundació guifi· net amb entitats públiques i privades de diferents àmbits sumen esforços per a facilitar i fomentar el desenvolupament de la xarxa al territori i àmbit corresponent.

Ajuts i subvencions

2018-2019 Programa Joves en pràctiques

A la Fundació guifi.net hem comptat amb la incorporació de dues joves en pràctiques beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya d'octubre de 2018 a abril de 2019, programa subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91.89%, d'acord amb les condicions establertes en l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juve ni l.
Odoo CMS - Imatge simple flotant
Odoo CMS - Imatge simple flotant
Odoo CMS - Imatge simple flotant

L'import total subvencionat és de 22.000 euros. 

 

2016 Doctorat Industrial

Doctorat Industrial UPC.