Tipus Donació

Import DonacióTransforma el model de telecomunicacions i millora l'accés a Internet.

Les donacions tenen incentius fiscals. 

Les recull i gestiona per al projectes la Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi.net, Escoles Antigues CD3210, Gurb, 08503, G64918212, T. 621 201 884 i correu fundacio@guifi.net

Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya: 2550

ONG sense ànim de lucre, d'interès general acollida a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Les donacions són irrevocables, pures i simples.

Les dades personals proporcionades les tractarem d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i s'incorporaran a la base de dades de la nostra Fundació que es troba dins de l'Espai Econòmic Europeu. Les persones interessades tenen dret a sol·licitar a la persona responsable del tractament l'accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. Si voleu exercir algun dels drets llistats, escriviu a fundacio@guifi.net. Per més informació consulteu les declaracions i polítiques de no discriminació i la privacitat i protecció de dades personals.


 

 

Odoo CMS - una imatge gran